• תוכנית דירה 5 חד' דגם E
    • תוכנית דופלקס 5 חד' דגם J