• חלוקת קומה ל 8 משרדים
    • תוכנית קומת קרקע- חנויות
    • חלוקת קומה ל 12 משרדים