• תוכנית 5 חדרים טיפוס O
  • תוכניות דירת 6 חדרים טיפוס N
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס B
  • פנטהאוס 6 חדרים טיפוס J
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס L
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס H,K
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס F
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס E
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס D
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס C
  • תוכניות דירת 5 חדרים טיפוס P