• תוכנית קומת מסחר
  • תוכנית קומה 1 - משרדים
  • תוכנית קומה 2 משרדים
  • תוכנית קומה 3 משרדים
  • תוכנית קומה 4-7 משרדים
  • תוכנית קומה 8 משרדים
  • תוכנית קומה 9-10 משרדים