• תוכנית דירה 3 חד' טיפוס AG
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס BG
  • תוכנית דירה 4 חד' טיפוס CG
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס DG
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס EG
  • תוכנית דירה 4 חד' טיפוס A
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס B
  • תוכנית דירה 4 חד' טיפוס C
  • תוכנית דירה 4 חד' טיפוס C1
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס D
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס E
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס F
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס F1
  • תוכנית דירה 3 חד' טיפוס G
  • תוכנית דירה 4 חד' טיפוס H
  • פנטהאוז 4 חד' טיפוס I
  • פנטהאוז 4 חד' טיפוס I
  • פנטהאוז 4 חד' טיפוס K
  • פנטהאוז 4 חד' טיפוס L