• קומת כניסה - מסחר
    • קומות 1+2, משרדים
    • קומה 3, משרדים
    • קומה 4, משרדים