• תשריט קומה 4 - בניין דרומי
    • תשריט קומות 5-8 - בניין דרומי
    • תשריט קומת מסחר