• צרפתי 370 - דירות 5 חדרים, צפון מזרח קומות 1-7, דירות 2,4,7,10,13,16,19
   תוכנית דירות 5 חד'
  • צרפתי 370 - דירות 6 חדרים, צפון/מערב/דרום, קומות 2-7, דירות 6,9,12,15,18,21
   תוכנית דירות 6 חדרים
  • תוכנית דירת גן 6 חד'
  • תוכנית פנטהאוז 6 חד'
  • תוכנית פנטהאוז 6 חד'
  • תוכנית מיני פנטהאוז 5 חד'