• תוכנית טיפוס A1 דירה 3 חדרים קומות 13-17 בנין 1
  • תוכנית טיפוס PH פנטהאוז 6 חדרים קומה 22 דירה 140 בניין 1+3
  • תוכנית טיפוס PH פנטהאוז 6 חדרים קומה 22 דירה 139 בניין 1+3
  • תוכנית טיפוס C2 דירה 5 חדרים קומה 19-21 בניין 1
  • תוכנית טיפוס C2 דירה 5 חדרים קומה 19-21 בניין 3
  • תוכנית טיפוס C2 דירה 5 חדרים קומה 19-21 בניין 1
  • תוכנית טיפוס C2 דירה 5 חדרים קומה 19-21 בניין 1
  • תוכנית טיפוס C2M דירה 5 חדרים קומה 18 דירה 121 בניין 1
  • תוכנית טיפוס C2M דירה 5 חדרים קומה 18 דירה 120 בניין 1
  • תוכנית טיפוס C2M דירה 5 חדרים קומה 18 דירה 121 בניין 3
  • תוכנית טיפוס *C2M דירה 5 חדרים קומה 18 דירה 120 בניין 3
  • תוכנית טיפוס D1 דירה 6 חדרים קומה 21 דירה 138בניין 1+3
  • תוכנית טיפוס D1 דירה 6 חדרים קומה 21 דירה 137 בניין 1+3
  • תוכנית טיפוס C1 דירה 5חדרים קומות 1-17 בניין 3
  • תוכנית טיפוס C1 דירה 5חדרים קומות 1-17 בניין 1
  • תוכנית טיפוס C1 דירה 5חדרים קומות 1-17 בניין 1
  • תוכנית טיפוס C1 דירה 5חדרים קומות 1-17 בניין 3
  • תוכנית טיפוס A1T דירה 3 חדרים קומות 1-12 בניין 3
  • תוכנית טיפוס A1T דירה 3 חדרים קומות 1-12 בניין 3
  • תוכנית טיפוס A1T דירה 3 חדרים קומות 1-12 בניין 1
  • תוכנית טיפוס A1T דירה 3 חדרים קומות 1-12 בניין 1
  • תוכנית טיפוס B1 דירה 4 חדרים קומות 11-20 בניין 1
  • תוכנית טיפוס B1 דירה 4 חדרים קומות 11-20 בניין 3
  • תוכנית טיפוס B2 דירה 4 חדרים קומות 1-20 בניין 3
  • תוכנית טיפוס B2 דירה 4 חדרים קומות 1-20 בניין 1
  • תוכנית טיפוס B2 דירה 4 חדרים קומות 1-20 בניין 3
  • תוכנית טיפוס B2 דירה 4 חדרים קומות 1-20 בניין 1
  • תוכנית טיפוס B1T דירה 4 חדרים קומות 1-10 בניין 1
  • תוכנית טיפוס B1T דירה 4 חדרים קומות 1-10 בניין 1
  • תוכנית טיפוס A1 דירה 3 חדרים קומות 13-17 בנין 3
  • תוכנית טיפוס A1 דירה 3 חדרים קומות 13-17 בנין 3
  • תוכנית טיפוס A1 דירה 3 חדרים קומות 13-17 בנין 1